#
#
#
#
#
#
#

28 Yıl Deneyim

#
Hakkımızda

Şirketimizi Yakından Tanıyın

Yıldızlar Gayrimenkul’ün kurucusu İlyas Yıldız, 1972 yılında İstanbul’da doğmuş, 1986 yılında çalışma hayatına başlamıştır.

İlyas Yıldız, 80’li yıllarda kumaş ticaretiyle ilgilenen ailesi ile birlikte Gürün Han, Sirkeci’de mütevazı bir iş hayatı sürdürmekteydi. Kumaş sektöründe yaşanan akamet İlyas’ı farklı bir sektöre girmeyi düşündürdü. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde emlak acenteliği yapma fikri üzerine düşünmeye başladı. Ancak şartlar zorluydu ve geleneksel bir aileden geldiğinden babası ayrı bir işletme kurmasına ve şansını denemesine izin vermiyordu.

1995 yılına gelindiğinde Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon sarmalına girmişti. Ticaretini yaptıkları kumaşlar satıldıktan sonra yerlerine yenisi alınamıyor; satış fiyatları, piyasadaki yükselişe uyarlanamıyor ve işletme günden güne zarar ediyordu.

Bu durum üzerine İlyas, bütün riskleri ve hatta babasının itirazlarını göze alarak Arnavutköy’deki emlak ofisini kurdu ve emlak acenteliğine başladı.

Emlak ofisinin ilk yılları kolay geçmiyordu; Arnavutköy ilçesinde henüz gayrimenkul pazarının gelişmemiş olması İlyas’ın istediği sonuçları elde etmesine engel oluyordu. Nakit akışı elde edebilmek için ofisin yanına kontörlü telefon cihazı kurmuştu, zira o dönemlerde Arnavutköy halkının evinde sabit hat bulunmuyor ve halkın kontörlü telefon kullanımı nakit sağlayabiliyordu.

Bir süre kontörlü telefon geliri ile idare etmesinden sonra yavaş yavaş emlak alım satımından komisyon gelirleri elde etmeye başlamıştı. Kazandığı komisyon gelirlerini yine gayrimenkul yatırımına çevirdi. Artık gayrimenkul alımı yapıyor, büyük kazançlar elde edebiliyordu. Fakat bu ilerleyiş ile devam ederken Türkiye ve dünyada yaşanan 2001 krizinin patlamasıyla birlikte kumaş ticareti işletmesi finansal olarak sıkıntıya düşmüştü. Bu sıkıntılı süreçte, almış olduğu gayrimenkulleri nakde çevirerek oluşan borçlanmayı izale etti.

Bu olay sonrasında gayrimenkul yatırımının önemini, gayrimenkulün değer saklama ve enflasyondan koruma özelliğini fark eden İlyas, yatırımlarının büyük çoğunluğunu bu alana yöneltti.

Bugün başta Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde faaliyet göstermekte olan Yıldızlar Gayrimenkul, müşterilerine, bütçelerine en uygun ve en etkin maliyetlerle hizmet vermektedir. Kardeşi Veysel Yıldız’ın doğrudan, avukat olan oğlunun hukuk alanındaki ve işletme mühendisi olan diğer oğlunun finans alanındaki katkılarıyla Yıldızlar Gayrimenkul müşterilerine katma değerli hizmet sağlamaktadırlar.

Firmamız arsa, tarla, villa, sanayi imarlı arazi alım satımı ve hukuki süreçler ile ilgili müşterilerine, danışmanlık ve aracılık hizmeti vermektedir. Alım satım aracılığı, değerleme gibi hizmetlerin yanında ipotek kurulması, paydaşlığın giderilmesi (izale-i şüyu) gibi hususlarda da müşterilerine yardımcı olmaktadır

#

10B+ Memnun Müşteri

Bize ve hizmetlerimize güvenen

SSS

Merak Ettiğiniz Bir Şey Mi Var?

Mevzuatta yapı kullanma izin belgesi olarak tanımlanan husus halk arasında “iskân” olarak adlandırılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapı kullanma izin belgesi olmayan yapı için kat mülkiyetine geçilmeyeceği; kat irtifakı olarak kalacağı belirtilmiştir. Bağımsız bölümün kredi vb. işlemlere rahat bir şekilde konu olabilmesi için yapı kullanma izin belgesi (iskân) gerekmektedir.

Şerhler ve beyanlar tapu kütüğü üzerinde gerekli açıklamaların yapılmasıdır. Hukukumuzda gayrimenkuller için sebebe bağlılık, sicile güven gibi bazı ilkeler kabul edilmiş olduğundan şerh ve beyanların tapu kütüğünde bulunması önem arz etmektedir. Tapu kütüğünün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır. Kütüğün beyanlar sütununa, tarih ve yevmiye numarası belirtilerek mevzuatın yazılmasını öngördüğü diğer hususlar yazılır. Gayrimenkul yatırımı yapılırken taşınmaz üzerindeki şerh ve beyanlara dikkat edilmelidir.

“İzale-i şüyu” yürürlükteki mevzuatımızda paydaşlığın giderilmesi olarak isimlendirilmektedir. Paylı mülkiyete (hisseli) konu gayrimenkul üzerindeki paydaşlığın (hissedarlığın) arttırma yolu ile satılarak giderilmesi, izale-i şüyu mefhumu sayesinde mümkündür.

Arsa veya tarla ifadesi gayrimenkulün vasfını tanımlamaktadır. Arsa, imar planı ve imar mevzuatına göre oluşmuş imar parseli anlamına gelir. Tarla ifadesi ise, imar uygulaması görmemiş, yani imar parseli haline gelmemiş, kadastro parseli anlamına gelir.
#
Yukarı Çık